Om Bafo

Bafo Forsikringsmegling er Norges ledende forsikringsmegler og rådgiver innen utvikling, megling og drift av medlemsforsikringer.

Vi leverer også et bredt spekter av forsikringsmeglingstjenester til bedriftsmarkedet.

Vi bidrar til at våre kunder til enhver tid har best mulig forsikringer til konkurransedyktige betingelser.
I Bafo skaper vi merverdi for våre kunder gjennom å gi tilgang til et profesjonelt
fagmiljø, med høy servicegrad og aktiv rådgivning.

Vi bidrar til at våre oppdragsgivere blir prioritert av forsikringsselskapene! Vår målsetting
er å etablere langsiktige relasjoner gjennom å være en aktiv og profesjonell samarbeidspartner.


Fakta
Bafo Forsikringsmegling AS er et uavhengig og norskeid forsikringsmeglerforetak etablert i 1994. Bafogruppen har idag over 40 ansatte og holder til i sentrale lokaler i Oslo. Bafo Forsikringsmegling AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsmegling etter reglene i lov om forsikringsformidling. Se Finanstilsynets register

Konsesjonen gir Bafo rett til å:
• megle direkte forsikring til forsikringsgivere i Norge og forsikringsgivere med hovedsete i stat innenfor EØS
• drive rådgivning innenfor forsikring og relaterte områder
 
Vårt organisasjonsnummer er 971 189 452.

Daglig leder
Pål Bøhler, pb@bafo.no