Bafo sørger for at kundene har optimale forsikringsdekninger til best mulige betingelser. Vi gir profesjonelle råd og leverer tjenester som bidrar til å skape
merverdier og frigjøring av ressurser for bedriften.

Rådgivning
Basert på kundens virksomhet, risikoeksponering og forsikringsbehov gir vi råd om best mulige forsikringsdekninger. Vi har en aktiv dialog med kundene
om alternative dekninger, forsikringsmarkedet og rammebetingelsene.
Informasjon til ansatte
• Bafo utarbeider brosjyrer om personforsikringene og avholder informasjonsmøter for ansatte.
• Bafo skal bidra til å videreutvikle kompetansen til forsikringsansvarlige i bedriften.

Budsjettforslag og innberetningspliktig premie
• Bafo utarbeider forslag til budsjett for neste års forsikringskostnader.
• Bafo utarbeider oppgave over innberetningspliktig premie for de ansatte.