Medlemsforsikringer

Hvorfor medlemsforsikringer?

· Gode medlemsforsikringer gir mer fornøyde og lojale medlemmer!
· Gode medlemsforsikringer er viktig i prosessen med å rekruttere nye medlemmer

Gode forsikringsordninger er den viktigste økonomiske medlemsfordelen en organisasjon kan
tilby sine medlemmer, enten det er privatpersoner eller bedrifter.

Mange av våre oppdragsgivere benytter også medlemsforsikringene til å understøtte egen merkevarebygging.

Arbeidsprosess
1. I nært samarbeid med våre oppdragsgivere utvikler vi forsikringsprodukter tilpasset gruppens sammensetning og behov som for eksempel profesjon, tariffavtaler, særlige risiki, alder/kjønn etc.

2. Vi sikrer konkurransedyktige priser og vilkår på forsikringsproduktene. Dette skjer gjennom vår kunnskap om og tilgang til det norske og internasjonale forsikringsmarkedet. Vi forhandler med forsikringsselskapene ved årsfornyelsen, og vi er ansvarlige for hele prosessen ved anbudskonkurranser.

3. Vi har god kompetanse og erfaring med markedsføring av medlemsforsikringer til store grupper. Synliggjøring av forsikringsordningene gjennom målrettet bearbeiding er avgjørende for suksessfulle medlemsforsikringer. Moderne internettløsninger integreres på oppdragsgivernes hjemmesider og er tilgjengelig for medlemmene.

4. Vi forvalter medlemsforsikringene daglig gjennom oppdragsgivernes egne forsikringskontor. Hit kan medlemmene ringe og snakke med våre forsikringsrådgivere om alle typer forsikringsspørsmål.