Bafogruppen har over 40 ansatte med erfaring fra forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, skadeoppgjørsselskap og organisasjoner.

De ansatte er vår viktigste ressurs og har bakgrunn som:

• Autoriserte forsikringsmeglere
• Autoriserte forsikringsrådgivere
• Siviløkonomer / økonomer
• Sivilingeniør

Selskapets forsikringsmeglere:

 

Jørn Gisvold

Styreleder

Epost:

jogi@norwegianbroker.no

Telefon:
922 43 500

 

Pål Bøhler

Daglig leder / Senior forsikringsmegler

Epost:
pb@bafo.no

Telefon:
901 75 003

 

Jan Kjetil Hvamstad

Senior forsikringsmegler

Epost:
jkh@bafo.no

Telefon:
414 59 410

 

Ellen Lindèn Døviken

Senior forsikringsmegler

Epost:

eld@bafo.no

Telefon:
917 40 450

 

Roar Hagen

Senior forsikringsmegler


Epost:
rh@bafo.no

Telefon:
952 46 942

 

Christian Cappelen

Senior forsikringsmegler


Epost:
cc@bafo.no

Telefon:
482 73 727
 

Terje Kristoffersen

Senior forsikringsmegler


Epost:
tk@bafo.no

Telefon:
905 56 653