Bafo Forsikring

Bafo Forsikring AS er et søsterselskap av Bafo Forsikringsmegling AS. Selskapet er etablert som et multiagentselskap og har spesialisert virksomheten på formidling av private skadeforsikringer til organisasjonsmarkedet.

Selskapet har 7 ansatte med sterk forsikringskompetanse og lang erfaring med formidling av private skadeforsikringer.

Bafo Forsikring AS er organisert etter Finanstilsynets regulatoriske krav i henhold til rundskriv 13/2008 - Organisatoriske krav til forsikringsmeglerforetak som etablerer forsikringsagentforetak.

Kontaktinformasjon:

Bafo Forsikring AS
Kristin Johnsbråten
Daglig leder

Telefon: 92 89 38 57
Telefon: 23 11 35 60
E-post: kj@bafo.no